Yrkeshögskolan

Myndigheten med uppdrag att verka för att utbildningar tillgodoser arbetslivets behov av kompetens

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som ligger mellan gymnasienivå och högskolenivå. Huvudkriteriet för att en utbildning ska få anordnas under Yrkeshögskolan är att den svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och att den drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare. Det innebär att YH-utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.
Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser.
Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningar som ligger inom Yrkeshögskolan. De granskar då utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.
Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN. De allra flesta är avgiftsfria, men det finns några som tar ut en studerandeavgift. YH-utbildningarna hos oss på Bergqvist är avgiftsfria.

Du kan läsa mer om Yrkeshögskolan på myndighetens hemsida www.myh.se