FAQ

Vanliga frågor och svar

Om du saknar svaret på din fråga, tveka inte att kontakta oss!

Hur fungerar det med sista ansökningsdag till yrkesutbildningar?

Om du anmält dig innan sista ansökningsdag är du alltid med i urvalet till utbildningen. Om vi skulle få fler sökande än vi har platser kommer du bli informerad om hur urvalet görs till den utbildning du ansökt till.
Om vi efter sista ansökningsdag inte har fler sökande än vi har platser kommer alla behöriga sökande få en plats. Därefter tar vi emot sökande löpande och fördelar platserna på utbildningen i den ordning vi får in ansökningarna.

Hur betalar jag för utbildningen?

Kursavgiften betalas mot faktura. Meddela oss om fakturaadressen är en annan än den som du uppgivit vid anmälan.

Kan jag dela upp betalningen?

Betalningen för kortare kurser (2-3 dagar) kan inte delas upp. Vårt normala upplägg för de längre yrkesutbildningarna är att kursavgiften delas upp i delbetalningar under utbildningens gång. Vid direkt betalning innan kursstart av en yrkesutbildning utgår en rabatt. Du kan läsa mer om finansiering på följande sida:
Finansiering av kursavgift

Hur fungerar det med resa och boende?

Detta kan du läsa mer om på följande sida:
Resa och boende

Vad händer om jag måste avbryta utbildningen?

Om du av någon anledning måste avbryta en utbildning återbetalas kursavgiften proportionellt mot den tid som återstår av utbildningen. Ett avdrag görs dock för att täcka administrativa kostnader och utdelat material som ej kan återlämnas. Du behöver inte lämna läkarintyg eller några andra intyg vare sig vid avbokning eller avbruten utbildning.

Vad händer om en utbildning ställs in?

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar om deltagarantalet är för lågt. Ett sådant beslut fattar vi cirka en månad innan en utbildning startar. Vid inställd utbildning återbetalas eventuellt inbetalda kursavgifter.

Jag har dyslexi, kan jag studera hos er?

Självklart! Inom YH finns det som heter särskilt pedagogiskt stöd, vilket innebär åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Det kan handla om till exempel inläst material, anpassade examinationer med mera.

Behöver jag vara vältränad för att gå utbildningen till personlig tränare?

Nej, det behöver du inte vara. Målet är att du ska lära dig instruera och vägleda andra personer. Det är dock bra om du har en viss egen träningsvana.

Är jag för gammal för att gå utbildning hos er?

Nej, nej och nej! Man är aldrig för gammal för att lära sig nya saker eller byta bana i livet. Till exempel är snittåldern på studerande inom Yrkeshögskolan som helhet 38 år. Den stora spridningen vi har på åldrar i våra klasser bidrar till ett levande utbyte av erfarenheter och kunskaper.