FAQ

Vanliga frågor och svar

Om du saknar svaret på din fråga, tveka inte att kontakta oss!

Hur fungerar det med sista ansökningsdag till yrkesutbildningar?

Om du anmält dig innan sista ansökningsdag är du alltid med i urvalet till utbildningen. Om vi skulle få fler sökande än vi har platser kommer du bli informerad om hur urvalet görs till den utbildning du ansökt till.
Om vi efter sista ansökningsdag inte har fler sökande än vi har platser kommer alla sökande få en plats. Därefter tar vi emot sökande löpande och fördelar platserna på utbildningen i den ordning vi får in ansökningarna.

Hur betalar jag för utbildningen?

Kursavgiften betalas mot faktura. Meddela oss om fakturaadressen är en annan än den som du uppgivit vid anmälan.

Kan jag dela upp betalningen?

Vårt normala upplägg för våra yrkesutbildningar är att kursavgiften delas upp i fyra delbetalningar under utbildningens gång. Du kan läsa mer om finansiering på följande sida:
Finansiering av kursavgift

Hur fungerar det med resa och boende?

Detta kan du läsa mer om på följande sida:
Resa och boende

Vad händer om jag måste avbryta utbildningen?

Om du av någon anledning måste avbryta en utbildning återbetalas kursavgiften proportionellt mot den tid som återstår av utbildningen. Ett avdrag görs dock för att täcka administrativa kostnader och utdelat material som ej kan återlämnas. Du behöver inte lämna läkarintyg eller några andra intyg vare sig vid avbokning eller avbruten utbildning.

Vad händer om en utbildning ställs in?

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar om deltagarantalet är för lågt. Ett sådant beslut fattar vi cirka en månad innan en utbildning startar. Vid inställd utbildning återbetalas eventuellt inbetalda kursavgifter.

Vad är coaching?

Coaching är en bevisat effektiv metod som hjälper männskor att sätta upp mål, hitta vägen dig och skapa resultat. Coaching hjälper människor att få ökad självinsikt, sätta upp tydliga mål, hitta sina drivkrafter och sin motivation samt skapa tydliga handlingsplaner för hur man ska gå från nuläge till önskat läge. Detta görs med bland annat öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och stärkande feedback.
Under ett coachsamtal går man tillsammans igenom hur nuläget ser ut, vart klienten vill (önskat läge), tittar på resurser (förutsättningar för att lyckas), hinder och skapar handlingsplaner. Coaching är ett kraftfullt verktyg för att få klienten att hitta sin egen motivation och ta eget ansvar i sin egen utveckling. Coachens roll är att finnas med som ett stöd genom hela processen.

Vem passar utbildningen till coach för?

Coachutbildningen passar dig som vill arbeta som professionell coach och även för dig som vill använda dig av coaching i din befintliga yrkesroll, exempelvis:
- Chef
- Projektledare
- HR-specialist
- Idrottstränare
- Lärare
- Präst

Kort sagt alla som arbetar med, eller vill arbeta med, människor, utveckling och förändring - eller sig själv.

Blir jag certifierad när jag gått coachutbildningen?

Många väljer att gå en coachutbildning för att utvecklas i sin yrkesroll eller i sitt privatliv. Men en del väljer självklart att gå en coachutbildning för att de vill arbeta som professionella coacher, eller gör så redan idag, och vill få en certifiering. Efter vår utbildning blir du Diplomerad coach vilket är den titel som används i Sverige idag om du inte genomgått en certifiering.
Vår utbildning är ackrediterad av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen kan ansöka hos ICF om certifiering. Du kan certifiera dig på ICF:s första nivå ACC (Associate Certified Coach). För denna certifiering krävs att du har genomgått en ackrediterad utbildning om minst 60 timmar samt har minst 100 timmars erfarenhet av coaching och 10 timmars mentorcoaching. Certifieringen görs hos ICF och en kostnad för detta tillkommer.