Personuppgiftshantering

Beskrivning av hur vi hanterar våra kunders personuppgifter

Studerande

Vi sparar våra elevers personuppgifter (namn, adress, telefon, e-mail) under den tid de är elever hos oss. För vissa utbildningar där vi har redovisningsplikt till myndigheter (till exempel våra YH-utbildningar) sparar vi även personnummer. Efter avslutad utbildning sparar vi namn, adress, e-mail och telefonnummer. Anledningen till att vi sparar dessa uppgifter även efter avslutad utbildning är för att kunna ge ut till exempel diplom och utbildningsbevis. Vi har många elever som kontaktar oss och har tappat bort diplom eller liknande.
Under utbildningens genomförande får även våra lärare tillgång till elevernas personuppgifter. Efter utbildningen har lärarna inte längre tillgång till uppgifterna.
Om den studerande går en utbildning som har kursavgift kommer dennes personuppgifter också hanteras i vårt ekonomisystem under den tid utbildningen pågår.
På vissa utbildningar använder vi utbildningssystemet Schoolity, vilket innebär att den studerande registreras även i detta system. I Schoolity förblir du med namn och personnummer men avmarkeras och dina adressuppgifter tas bort. Du finns dock kvar så att vi kan skriva ut betygskopior eller liknande om du skulle tappa bort dem eller av annan anledning saknar dom.
Om du som tidigare elev av någon anledning vill att vi helt tar bort dig ur vårt kundregister efter avslutad utbildning gör vi givetvis det.

Kunder på behandlingsklinik

För att kunna göra professionella behandlingar måste våra kunder fylla i en hälsodeklaration och lämna sina personuppgifter där vi noterar namn, ålder, adress, telefon och email. Dessa uppgifter sparas under så lång tid kunden går till oss för behandlingar. De som har tillgång till dessa uppgifter är de terapeuter som behandlar kunden. Uppgifterna förvaras säkert i låst utrymme.
Vi använder samma rutin för sparande av uppgifterna som föreskrivs gällande bevarande av journalhandling i Patientjournallagen.
Om du som kund på behandlingskliniken vill bli borttagen ur vårt system tar vi givetvis bort dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Utskick

Några gånger per termin gör vi utskick till våra tidigare elever med information om till exempel kommande kurser. För dessa utskick använder vi email från vårt kundsystem. Om du inte vill ha våra informationsutskick går det att när som helst informera oss om att du vill få din email borttagen ur vårt system.

Undersökningar

Vi använder systemet ett webbaserat system för att göra undersökningar och utvärderingar. Systemet baseras på mailutskick vilket innebär att din email kan komma att hanteras i utvärderingsverktyget. Syftet med dessa undersökningar och utvärderingar är att göra kvalitetskontroller av våra utbildningar och att till exempel utvärdera hur våra elever etablerar sig på arbetsmarknaden. Om du bett oss ta bort din mail ur vårt register kommer den inte heller användas för undersökningar.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte några personuppgifter med någon utomstående utan personens aktiva tillåtelse.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

Vi delar aldrig, utan ditt medgivande, din information med någon annan utanför företaget och vi är ett begränsat antal personer som arbetar med den information som hanteras.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi arbetar hela tiden för att säkerställa våra system och eliminera risken för läckor. Skulle dock någonting hända kommer detta omedelbart att anmälas enligt GDPR.

Kontakt gällande personuppgifter

Vår personuppgiftsansvarig heter Per Bergqvist, som du når enklast via per.bergqvist@bergqvistutbildningar.se. I övrigt är du välkommen att ringa oss på 013-137506.